Phụ kiện ống

Technimex là nhà cung cấp các sản phẩm nối ống cho ngành công nghiệp nước và khí, đóng tàu và xây dựng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm có đường kính từ DN 50 đến DN 3000 mm bao gồm các sản phẩm tiêu chuẩn đường kính rông và mở thêm đến DN 300 mm. Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm đặc biệt như là mối nối mềm và mối nối mặt bích với đường đến DN 3000 mm.