Hai mặt bích

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Van bướm hai mặt bích đồng tâm của Technimex có đường kính DN100-DN1800. Van hai mặt bích có loại thân ngắn, loại 1170, EN558-1/20, và thân dài, loại 1160, EN 558-1/13.