Loại đĩa đệm (wafer)

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Van bướm đĩa đệm của Technimex là loại phổ thông có đường kính DN32-DN1000 được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 593.  Khoảng rộng các loại vật liệu tiêu chuẩn được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau.