Van một chiều

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Van một chiều của Technimex là loại van cho phép dòng chảy một chiều. Chúng tôi cung cấp nhiều loại: van một chiều với tay đòn và đối trọng có hoặc không có bộ chống va thuỷ lực, van một chiều không ồn, van bi một chiều và van một chiều vòng đệm (wafer).