Van xả khí tự động thân gang dẻo, loại 5100

Van xả khí tự động thân gang dẻo, loại 5100 của Technimex là loại lỗ xả đơn, hoàn toàn tự động xả khí dưới tác động của áp lực.
Lồng đặc biệt bên trong giữ cho phao ở vị trí tối ưu trong khi vận hành.
Ren theo tiêu chuẩn EN ISO 10226.
Áp lực làm việc tối thiểu 0,5 bar.

Danh mục: