Đai lấy nước gang dẻo

Đai lấy nước gang dẻo của Technimex được dùng để gắn nóng vĩnh viễn trên tuyến ống đang hoạt động hoặc tuyến ống mới, thích hợp cho tất cả các loại ống với ngoại trừ ống nhựa PE, cho nước và khí ga. Đai này tối ưu dùng trên ống bọc polyethylene, nhưng cũng có thể dùng cho các ống cũ một cách hoàn hảo.
Đai DTS của Technimex được cung cấp với ống ra 1/2” đến 2”. Ống ra đặc biệt có thể được cung cấp theo yêu cầu. Đường kính cung cấp cấp từ DN 40 đến DN 600 và bề rộng đai bám là 60 mm. Ống nhánh cũng có thể được cung cấp theo Polva 1 1/2” to 2”.