Van xả khí thân gang dẻo và PA, loại 5600

Van xả khí thân gang dẻo và PA, loại 5600 của Technimex, Loại xả khí kép, ba chức năng tự động hoàn toàn xả khí khi làm đầy ống và nạp khí (phòng chống hiện tượng chân không) khi xả ống hoặc vỡ ống và xả từng lượng khí nhỏ trong quá trình vận hành.
Phần thân gang dẻo xả khí lượng lớn và phần thân PA xả từng lượng khí nhỏ và hút nạp khí trong trường hợp chân không.
Phao được làm từ vật liệu không rỉ.
Thân có thể được cung cấp với đầu xả có ren để nối với van xả.
Kết nối mặt bích với lỗ khoan thông dụng các cỡ (DN 50-65 PN 16-25; DN 80 PN 16-25 và DN 100 PN 16-25).
Từ DN150 bích khớp trượt được sử dụng (bích khớp xoay).
Có đệm trong (đến DN80) hoặc rãnh khớp đặc biệt đúc trên thân (từ DN150) để giữ phao ở vị trí tối ưu trong quá trình vận hành.
Áp lực hoạt động tối thiểu 0,5 bar.

Danh mục: